Tibet - en ?versikt

Stil- Spelet utspelar sig ?r 1959, en krisfylld tid f?r Tibet. All de magiska och spirituella ?vertygelser som Tibetanerna har anses vara sanna. Rollpersonerna ?r mer eller mindre normala Tibetaner (eller kanske ?ven invandrare?) som lever i Tibet. De faror som de kan uts?ttas f?r beror helt och h?llet p? vart i Tibet de befinner sig;

 • I omr?den under kinesiskt kommuniststyre motarbetar arm?n alla typer av olikt?nkande, och rollpersonerna riskerar tortyr, hj?rntv?ttning och avr?ttning.
 • I krigszoner utspelas krigf?ring mellan Kinesiska soldat och Tibetanska gerillor. Rollpersonerna kan vara delaktiga i striderna, eller vara civila offer som hotas av krigets faror.
 • I st?der och byar som fortfarande ?r under Tibetansk kontroll s? forts?tter Tibetanernas ur?ldriga s?tt att leva. De flesta faror som rollpersonerna kan r?ka ut f?r ?r skrupell?sa Tibetaner som anv?nder pengar, trollkonst och politik f?r att f? sin vilja igenom.
 • I kloster (ibland stora som st?der) ?r jakten p? upplysning och landets spirituella h?lsa helt avg?rande, och munkar genomg?r ofta farliga ritualer f?r att n? dessa. ?ven i kloster finns faror i form av trollkonst, kriminella element och politiska intriger.
 • I bergen och p? de frusna sl?tterna kan resandet i sig vara en fara. Extremt v?der, f?rr?diska passager och floder, vilda djur, banditer och nomadiska stammar i fejd med varandra kan vara nog hot f?r resande.
 • I ruiner, kyrkog?rdar, gamla slagf?lt och andra hems?kta platser kommer de fr?msta farorna i form av andar, demoner och andra ?vernaturliga varelser.

  Ett av spelets huvudteman ?r att ingenting ?r vad det verkar. Demoner tar m?nsklig form. Visa mentorer reinkarnerar som barn. Avancerade ut?vare kan tyckas galna. Levande, andandes m?nniskor kan skapas genom en m?stares tanke.

  Regeringen- Gelug (eller "gula hatten"), den monistiska sekten av den Tibetanska buddhismen ?r Tibets officiella regering. Inv?nare i hela Tibet f?rlitar sig p? munkar f?r deras magiska, spirituella och medicinska kunskap. Regeringen ?r dedikerad till de Buddhistiska principerna, men trots det best?r h?lften av regeringens representanter av aristokratiska lekm?n, och regeringen uppr?tth?ller b?de arm? och f?ngelser. Ledaren f?r den Tibetanska regeringen ?r Dalai Laman, en tulku (reinkarnerad Buddhistm?stare) och utfl?det av medk?nslans Buddha. Tibets huvudstad ?r Lhasa, som ocks? ?r Tibets st?rsta stad. Tibet ?r uppdelat i 53 prefekturer, alla med en monistisk och en aristokratisk ordningsman. Aristokrater och monistiska abbotar administrerar lokala fr?gor f?r sina ?gor. Avl?gsna byar styrs av en h?vding, vars titel ?rvs eller tilldelas den m?ktigaste personen i byn.

  Geografi- Tibet ?r ett asiatiskt inlandsomr?de, cirka en tredjedel av USA's storlek, och gr?nsar till Indien, Mongoliet, Kina och Nepal.

  ?stra Tibet gr?nsar till Kina och huserar nomadiska stammar som f?r tillf?llet ligger i krig med kineserna. ?stra Tibet har bara ett f?tal st?rre st?der, f?rlagda l?ngs med handelsrutter till Kina.

  Centrala Tibet ?r det mest t?tbefolkade omr?det, och d?r finns Tibets tv? st?rsta st?der och st?rre delen av Tibets aristokrati.

  V?stra Tibet ?r den mest sparsamt befolkade regionen, och huserar ruinerna av den ur?ldriga Tibetanska civilisationen. Tibetanerna som bor h?r ?r de sista som p?verkas av samh?llets f?r?ndringar.

  Chang Tang, som str?cker sig genom hela norra Tibet, best?r mestadels av berg och karga sl?tter med f? inv?nare.

  Klimat/Ekologi- Genom st?rre delen av ?ret ?r Tibet kallt, torrt och st?ndigt bl?sigt. Sn?stormar och destruktiva hagelregn ?r vanliga. Floran best?r mest av halvgr?s och vildgr?s. De vanligaste v?xt?tarna ?r bergsgetter, murmeldjur, gnagare, gaseller och vilda jakar. De vanligaste rovdjuren ?r gamar, sn?leoparder, vargar och bj?rnar.

  Religion- Tibetanerna f?ljer inte bara en religion, de anv?nder olika tekniker f?r olika situationer.

 • Tibetansk Buddhism oroar sig mest f?r sj?lens ?de. Seri?sa ut?vare vill uppn? upplyselse (fria fr?n alla f?rdomar, fel och lidanden). 10 % av befolkningen ?r Buddhistmunkar som studerat i kloster fr?n tidig ?lder, och har vidtaget livsl?nga l?ften. Lekm?n s?ker oftast inte upplysning, men de str?var ?nd? att ha s? god karma att de f?r en angen?m ?terf?delse.
 • Sutras v?g anv?nder meditation och avsaknad av v?rldsliga beg?r som ett s?tt att uppn? upplysning inom 10,000 livstider.
 • Tantras v?g (Tibetansk buddhisms specialitet) till?mpar farliga och hemliga ritualer f?r att uppn? upplysning inom en livstid. En misslyckad tantrisk ritual inneb?r galenskap eller d?den. En lama (avancerad l?rare) ?verf?r kunskap om hemliga ritualer n?r eleven ?r redo. Tantriska ritualer anv?nder kraftfullt bildspr?k, och vissa ritualer kr?ver ?ven tillg?ng till ett riktigt lik, ?kallandet av farliga entiteter eller sexuellt umg?nge.
 • Tantriska m?stare ?r k?nda f?r att f?rv?rva ?vernaturliga krafter (s?som od?dlighet, levitation, abstrakt form etc.) vilket anv?nds f?r att m?ta deras framrusning mot upplysning. M?nniskor med h?g karma kan ?ven genomf?ra mirakel.
 • B?n ?r en religion som kom till Tibet innan Buddhismen. Det finns m?nga likheter med Buddhismen, men B?n l?gger mer fokus p? magi och interaktion med naturandar. B?n har ett organiserat pr?sterskap som lever i kloster. Modern B?n ?r uppdelat i 'gamla B?n' (magisk l?sning p? v?rldsliga problem) och 'nya B?n' (vilken har egna tantras och en egen s?kan efter upplysning).

  Tibetansk folktro ?r generellt sett totalt oorganiserad och har inga pr?ster (trots detta finns det folk som lever p? sina s?rskilda f?rm?gor). Folktron best?r ofta av m?nga mindre gudomligheter som bidrar till livets olika aspekter. Det finns gudomligheter f?r hemmets alla rum, och andar som existerar i kroppen och tillhandah?ller livskraft. Dessa entiteter kan vara v?lvilliga eller illvilliga beroende p? hur de behandlas.

  Orakel kan finnas inom b?de B?n, Buddhism och folktro. Det finns enkla orakel i byar som har f?rm?gan att ?ppna sig f?r andlig besittning av sp?ken och liknande v?sen. Erk?nda orakel anses vara viktiga beskyddare av Buddhismen, och lever ofta i sina egna palats med strikta principer och traditioner. De kan ?ven arbeta som r?dgivare ?t den Tibetanska regeringen.

  I det Tibetanska universumet ?r v?rlden vi lever i bara en av m?nga. M?nniskor som d?r med d?lig karma ?terf?ds som djur, hungrande sp?ken eller helvetesv?sen. Hungrande sp?ken lever i ett rike av evig f?rsakelse och beg?r. Helvetesv?sen lever i ett av de sexton varma och kalla helveten. De v?sen som flyr fr?n dessa riken och in i v?r v?rld orsaker mycket skada. De som d?r med god karma ?terf?ds i himmelriken. Dessa v?sen ?r extremt m?ktiga och visa, och de kan leva i tusentals ?r. De ?r dock inte ofelbara, och d?r s? sm?ningom. De som uppn?r upplysning flyr ?terf?delsens cykel och blir upph?jda till den h?gsta himlen, d?r gr?nsen mellan existens och icke-existens ?r obefintlig.

  Nowadays,the replica bags uk is not only limited to the replica gucci and sale of high-end leather goods and rolex replica ,but has become a replica handbags trend indicator in the fields of hermes replica ,accessories,shoes,bags,jewelry,watches,media,and famous wines.

  Magi- ?vernaturliga h?ndelser i Tibet ?r s?llan synliga, d? de ist?llet ofta ?r osynliga och abstrakta. De kan endast k?nnas vid genom de effekter den ger p? m?nskligt liv. Magisk kunskap anv?nds d?rf?r i stor grad f?r att f?rst? vad som h?nder i den osynliga v?rlden.

  Exempelvis kan en otursdrabbad person ha drabbats av en f?rbannelse, en p?tr?ngning av en illvillig ande, en mindre gudomlighet som personen (kanske omedvetet) har f?rol?mpat, d?lig karma fr?n tidigare liv etc.

  Tibetaner tror p? och anv?nder en rad olika magiska kunskaper. Astrologi och m?nga enkla och avancerade varianter av sp?dom anv?nds f?r att f?rutse framtiden, samt finna tecken p? ?vernaturlig inblandning. Heliga f?rem?l (som har absorberat god karma) ger tur och h?ller illvilliga andar borta. Trolldom kan ta fram d?lig karma ur f?rem?l, och de kan d?rmed orsaka sjukdom, otur, d?ligt v?der, samt dra till sig onda andar. Trolldom ?r fruktat, och ut?vare bannlys vanligen. V?derp?verkande magi ?r ofta h?gt v?rderat och l?rs ut i de flesta kloster. Excorsism och kontroll av illvilliga andar ?r ?ven det en viktig del bland Tibetanerna. Mantran (talade och skrivna b?ner), s?rskilda kors som f?ngar andar och lerstatyer (avbilder av m?nniskor) anv?nds av munkar och andra magiska ut?vare f?r att skydda, f?nga eller skingra onda andar. Trolldomsut?vare anv?nder ist?llet f?rem?len f?r att locka till sig, f?nga och skicka andarna. De st?rsta Buddhistiska sekterna k?nner till hemliga och komplexa ritualer som kan sl?cka en m?nniskas liv, men anv?nder dem endast n?r det verkligen ?r fullt r?ttf?rdigat och i ett gott syfte.

  Livsstil- De flesta Tibetaner bor p? mark som ?gs av n?gon annan ?n de sj?lva. B?nder odlar gr?dor och nomader vallar jakar, f?r och getter. De fattigaste Tibetanerna lever som tiggare, eller genomf?r de mest oangen?ma arbeten som finns att f?. Medelklassen existerar endast i st?der och best?r mestadels av k?pm?n, hantverkare och andra professionella yrkesm?n. Aristokraterna lever i stora herrg?rdar, och uppassade av tj?nare styr de sina omr?den d?rifr?n. Deras rikedomar kommer fr?n den skatt som b?nderna betalar f?r att f? bruka deras mark. Aristokraterna lever i regel ett v?ldigt fl?rdigt liv.

  ?ver 10 % av Tibets befolkning lever i kloster, k?nsf?rdelat. Alla munkar genomg?r Buddhisttr?ning, men trots detta ?r det f? som viger hela sitt liv ?t att studera Buddhismen. Andra munkar studerar medicin, astrologi, excorsism, v?dermagi, hantverk eller kampsport. Dessa skickliga munkar hyrs ofta ut av klostret och har egen inkomst och egna ?godelar. Andra arbetar med enklare sysslor i klostret. I princip alla Tibetaner, oavsett social status, underh?ller sig g?rna med spel och t?vlingar (inklusive b?gskytte och ridning), storslagen poesi, resor, picknicks och festivaler. De flesta Tibetaner kan l?sa, ?tminstone till viss del. Tibetaner beskrivs ofta generellt som humoristiska, nyfikna och praktiska.

  Politisk situation- Den nya kommunistiska republiken Kina invaderade nyligen Tibet. F?r att bibeh?lla sina traditioner, men samtidigt undvika ?ppet krig, s? valde den Tibetanska regeringen, tillsammans med aristokraterna, att sluta ett avtal med kineserna. Kina till?ts tilltr?de till Tibet och att bruka dess inflytande. Kina konverterar l?ngsamt Tibet till en modern kommunistisk stat. I geng?ld f?r den Tibetanska regeringen (och aristokratin) forts?tta leda landet, ?tminstone symboliskt.

  Kina utnyttjar alla m?jligheter de kan komma undan med. I ?stra Tibet styr de med j?rnhand. I de mer centrala delarna anv?nder man sig av hot, manipulation och propaganda. I takt med att antalet kinesiska soldater i Tibet ?kar, blir man ocks? mer v?gad och st?ller h?gre krav.

  Aristokratin uppeh?ller en br?cklig fred med Kina, men planerar i hemlighet att l?mna landet med deras rikedomar, d? man tror att Kina snart inte l?ngre kommer att till?ta aristokratin i landet. Nomadiska stammar och rika k?pm?n utk?mpar gerillakrig mot de kinesiska styrkorna. De har var ?verraskande framg?ngsrika i sina r?der, och har drivit de kinesiska styrkorna ur delar av landet. Vissa rebellstyrkor vill attackera huvudstaden Lhasa och genom en kupp ta kontroll ?ver regeringen.

  Den Tibetanska regeringen, styrd av den unge Dalai Lama, befinner sig i en kl?md situation mitt emellan. De f?rs?ker att uppr?tth?lla den br?ckliga fred man har med Kina. Samtidigt ?vervakar Kina varje drag man g?r, och indikationer tyder p? att kineserna s?ker f?rsta b?sta tillf?lle att arrestera Dalai Lama. Dalai Lama har v?grat att skicka Tibetanska trupper f?r att bek?mpa de nomadiska rebellstyrkorna.

  Det Tibetanska folket oroar sig f?r att freden snart inte l?ngre kan h?llas. De fruktar Dalai Lamas ?de, och oroliga folkmassor samlas utanf?r Dalai Lamas palats...


 • If you liked this, you might like these other pages on this site:

  Fates Worse Than Death
  The RPG of suspense, horror and hope in 2080 on the streets of Manhattan.

  Vajra Enterprises Main Page
  See all the good stuff on this site.

  Tibet vs. US
  A tabular comparison of 1950's Tibetan culture to modern American culture.