KidWorld - en ?versikt

Stil- KidWorld ?r en m?rk och desperat v?rld d?r inv?narna inte har n?gon att v?nda sig till f?r att f? hj?lp, och kanske m?ste genomf?ra fruktansv?rda handlingar f?r att ?verleva. Det ?r ett splittrat samh?lle d?r rollpersonerna inte vet vad de kan r?ka st?ta p? n?r de anl?nder till en ny stad. Det ?r en varierande v?rld, d?r fredliga demokratier kan existera bara n?gra kilometer fr?n grymma diktaturer. Men framf?r allt ?r det en v?rld d?r m?nniskans natur - godhet, nyfikenhet och framtidshopp, tillsammans med grymhet, f?rdomar och f?rm?gan att falla f?r grupptryck - framh?vs och pulserar i r? form genom hela KidWorld.

Bakgrund- KidWorld utspelar sig 4 ?r efter en epidemis uppkomst. Denna mystiska sjukdom spreds snabbt genom v?rlden. Den d?dade en stor majoritet av alla v?rldens vuxna, och de som ?verlevt blev ist?llet permanent blinda. N?r de f?rblindade vuxna ins?g att barnen inte drabbades av sjukdomen, s? greps de panikartat av r?dsla f?r att Amerikas fiender skulle skapa arm?er av barnsoldater och anv?nda dem f?r att invadera landet. Med resonemanget "b?ttre att f?rekomma ?n att f?rekommas", s? p?b?rjade arm?n en tv?ngsrekrytering av barn. Men arm?n tvingade in s? m?nga barn att de varken kunde kontrollera eller ta hand om dem. M?nga barn gjorde uppror och lyckades fly. Detta ledde till ett samh?lle d?r b?de barn och vuxna trodde deras enda alternativ var att f?rslava eller f?rslavas.

Det finns fyra typer av samh?llen i KidWorld;

 • De som endast best?r av barn. Vuxna har antingen inte visat sig, eller s? har de drivits bort. Detta ?r den klart vanligaste typen av samh?lle. Det finns barnsamh?llen som ?r fredliga och framg?ngsrika, och det finns de som drivs av v?ld, f?rdomar och galenskap.
 • Barnstyrda samh?llen d?r vuxna f?rslavats - de utnyttjas f?r h?rt arbete, eller som k?llor till avancerad kunskap.
 • Samh?llen med enbart vuxna inv?nare. De vill med all sannolikhet att barn skall leva med dem och hj?lpa dem, men har av en eller annan anledning inte funnit n?gra barn som vill detta. De flesta ?verlever genom jordbruk.
 • Vuxet styrda samh?llen d?r barn f?rslavas. De anv?nds som de vuxnas ?gon, samt som tr?lar. Det l?ggs mycket energi p? att f?rhindra flyktf?rs?k.

  Epidemin ?r fortfarande verksam i KidWorld: barn som n?rmar sig vuxen ?lder f?r s?mre och s?mre syn, tills dess att de ?r helt blinda.

  Teknologiniv?- Eln?tet har havererat, nationell och internationell handel (inklusive jordbruksprodukter) har upph?rt, och f?rbrukningsvaror har slutat produceras (s?som bensin, ammunition och l?kemedel) vilket medf?r att de blir mer och mer s?llsynta. F? samh?llen har lyckats skapa en kraftk?lla f?r att f? energi (exempelvis solpaneler och v?derkvarnar, men ?ven uppdragbara generatorer) till att driva n?dv?ndiga apparater. I vissa fall kommunicerar man med andra samh?llen via kortv?gsradio. Det ?r f?rst och fr?mst samh?llen d?r vuxna f?rslavar barn som besitter denna teknologiniv?, detta f?r att de vuxna har den teknologiska kunskapen, och barnen/slavarna har synen f?r att implementera den. De flesta samh?llen m?ste dock f?rlita sig p? facklor och brasor f?r att f? v?rme och ljus. De m?ste genoms?ka ?vergivna byggnader f?r att f? tillg?ng till verktyg, vapen och kl?der. Den underh?llning som finns tillg?nglig ?r i form av l?sning, akustiska instrument och varandra.

  Vissa samh?llen har klurat ut hur man odlar mat, eller samlar den i naturen, och s?dan mat anv?nds ofta f?r viss byteshandel. Vissa vuxna samh?llen, som odlar och sk?rdar enbart genom k?nsel, f?r precis mat f?r att ?verleva. ?verlag ?r det dock alldeles f?r f? personer som producerar mat, och m?nga (mestadels barn) tvingas anv?nda upp de snabbt sinande f?rr?den av lagrad mat fr?n tiden innan epidemin, detta f?r att undvika sv?ltd?den.

  M?nga vuxna samh?llen anv?nder slavar f?r kompensera avsaknaden av syn. De tvingar barn att navigera, l?sa, reparera f?rem?l, kanske ?ven genomf?ra kirurgiska ingrepp. De vuxna samh?llen som saknar barnslavar tvingas ist?llet hitta p? innovativa l?sningar p? vardagliga problem; vaktposter knyter sm? linor mellan sig sj?lva och en annan punkt f?r att k?nna om en inkr?ktare n?rmar sig. Cyklar knyts till rep som bildar snabba transportm?jligheter f?r de blinda. Reliefkartor i lera, kompletta med en "h?r ?r du" finns i varje gath?rn.

  In 1913,replica bags founded the first boutique in the heart of Milan,Italy,and the founder replica watches uk designed Mario Prada's fashionable and high quality replica watches ,suitcases,gucci fake and replica bags.One of the hermes replica ,the other is gucci replica .
  Organisationer- De flesta samh?llen ?r helt sj?lvg?ende. N?gra har liten eller ingen kontakt med andra samh?llen, medan andra har regelbunden kontakt genom resande byteshandlare. Eftersom resor ?r m?dosamma, och l?ngdistanskommunikationer s?llsynta, s? ?r det v?ldigt f? organisationer som str?cker sig bortom sin by eller stad. Bland de f? organisationer finns kvarlevor av milit?rer, kulter (inklusive den domedagskult som tagit p? sig ansvaret f?r epidemin) och nya religi?sa organisationer (inklusive Guds Krig, en anti-vuxen religion med ursprung i Miami).

  Faror- Hot fr?n KidWorlds inv?nare inkluderar vilda djur, sjukdomar, f?llor (fr?mst nya, men ?ven de som lades under kaosets ursprung f?r att skydda samh?llen och individer fr?n plundrare), apokalyptiska kulter, slavhandlare, banditer och ?gon?tare (vuxna som ?ter barns ?gon f?r att tempor?rt ?terf? synen). Trots alla dessa faror ?r det st?rsta hotet barnen. Vissa barn ?r farliga p? samma s?tt som vuxna kan vara (fanatism, f?rdomar, grymhet, girighet, desperation). Men barn ?r ?nnu farligare fr?mst p.g.a. ben?genheten att ge efter f?r grupptryck. Barn tror och g?r ofta saker bara f?r att andra barn s?, med vansinnigt omoraliskt beteende som f?ljd.

  Rollpersonerna- De best?r antingen av seende barn, delvis blinda ungdomar eller helt blinda vuxna. Det ?vergripande m?let f?r alla rollpersoner ?r att ?verleva. Andra m?l kan vara att hitta sin f?rlorade familj, f?rs?ka ?teruppbygga civilisationen, eller kanske att hitta ett botemedel mot epidemin. Barnkarakt?rers olika klasser relaterar till olika yrken och dess fr?msta s?tt att ?verleva. Exempel ?r byggare, h?stryttare, scouter m.m. Vuxna klasser motsvarar de styrkor som gjort att karakt?ren faktiskt ?verlevt fram tills nu. Exempel ?r f?rst?nd (de som ?verlevt genom kunskap eller snabbt?nkthet), Muskler (de som ?verlevt tack vara fysisk styrka eller f?rm?gan att f?rsvara sig) eller Snack (de som ?verlevt genom f?rm?gan att organisera eller manipulera m?nniskor).

  Karakt?rsskapande- Spelaren v?ljer f?rst en ?lder. Detta best?mmer antal po?ng till attribut, maxniv?er p? vissa attribut samt potentiell f?rs?mrad syn. Spelaren v?ljer sedan en karakt?rsklass, vilket i sin tur best?mmer kostnader f?r f?rdigheter och tillg?ngar. Klassystemet ?r mycket flexibelt och g?r vissa alternativ billigare, men best?mmer inte stramt vem karakt?ren ?r eller vad denne kan g?ra. Spelaren k?per sedan f?rdigheter och utrustning, f?r att slutligen forma karakt?ren genom f?rdelar och nackdelar. Erfarenhetspo?ng kan sedan anv?ndas f?r att h?ja attribut och f?rdigheter. De f?r ?ven karakt?ren att ?ldras (200xp = en f?delsedag), vilket h?jer deras f?rm?gor och kunskaper, men f?r dem ocks? n?rmre total blindhet.

  Spelmekanik- I princip alla t?rningsslag baseras p? ett enkelt system: Attributv?rde + f?rdighetsv?rde och/eller annan faktor + 1T20. Resultatet m?ste bli lika med eller h?gre en viss sv?righetsgrad som best?ms av spelledaren. Motst?ndsslag anv?nds n?r tv? handlingar ?r i konflikt med varandra: varje deltagare f?rs?ker f? en h?gre differens ?n sin motst?ndare. Stridsystemet anv?nder sig av motst?ndsslag med olika sv?righeter och effekter. I striden ges varje karakt?r en attackhandling och en f?rsvarshandling per runda. F?rsvarshandlingar anv?nds f?r att reagera mot en fiendes attack.

  Milj?alternativ

 • KidNight ?r ett m?jligt alternativ d?r barns tro p? tur, ?nskningar, sp?ken och monster ?r sanna. Barn har tillg?ng till ?vernaturliga f?rdigheter och ofta ?vernaturliga alternativ under karakt?rsskapandet.
 • KidSurreal ?r en annan alternativ milj? d?r ingen epidemi intr?ffat. Ist?llet har en perfekt sommarkv?ll vidgat barnens tidsuppfattning till den grad d?r barnstyrda imperiums uppg?ng och fall kan intr?ffa innan de vuxna ens uppfattat vad barnen gjort.

  Translation thanks to Kullander

  KidWorld