Öden värre än döden - översikt


"Om det finns något som kallas kunskap, så finner du den i sammansvetsningen av litterär kunskap och gatans kunskap" -Studs Terkel

Stil- Världen är mörk och desperat med en hög puls, men karaktärerna uppmuntras att aldrig glömma de värderingar de håller högst. I staden bedöms man efter hur sann man är mot sina värderingar och principer: heder, givmildhet, vänskap, familj, personlig utveckling etc. Staden är till stor del laglös, och även om det resulterar i en mörk och farlig plats så ger det också dess invånare friheten att söka och följa de mål som är viktigast för dem. Mitt i allt mörker finns en glimt av hopp, ett hopp som ger karaktärerna något att vinna och därmed ökar spänningen: som namnet antyder så finns mer att oroa sig för än att bara hålla sig vid liv.

Bakgrund- Året är 2080, och ön Manhattan är nu en enorm innerstad, ett ghetto dit folk flyr när de inte kan eller vill leva i ett inhägnat samhälle, en center för företagsanställda eller dyra privatstäder. Stora massor av stadens invånare är galna, störda, kriminella, hemlösa eller extremister. Andra försöker helt enkelt göra det bästa av det liv de har.

Teknologinivå- År 2080 har många fantastiska upptäckter gjorts: genetisk ingenjörskonst, virtuell verklighet, artificiell intelligens, begränsad nanoteknologi, mental programmering (omstrukturering av neurala nätverk för att skapa "datorprogram" i människans sinnen), psykisk energi etc. Dessa teknologier har dock inte resulterat i en högre levnadsstandard och välfärd. Istället har det möjliggjort en mängd farliga och hemska scenarion: en seriemördare kopierar sitt eget medvetande till andra människors kroppar. Företag erbjuder virtuella verkligheter att bosätta sig i som är totalt överlägsna vår egen verklighet. Möjligheten att erhålla fantastiska krafter, på bekostnad av din mentala hälsa.

Maktbalans- Företagen är sofistikerade och inflytelserika, men deras makt hålls under kontroll av en orolig allmänhet och regering. Inhägnade samhällen är självförsörjande ekonomiska enheter som använder hjärnscanning för att skärma av och förhindra alltför fritänkande och konstruktiva människor i samhället. De som inte har möjlighet (eller viljan) att leva i inhägnade eller företagssamhälle samlas i innerstaden, där polis och regering saknar makt. "Drug Lords" är en sammansvärjning av de knarkkungar som söker monopol på drogmarknaden. De använder våldsamma taktiker, och framställer alltmer beroendeframkallande droger. Gatugängen, som inte längre äger drogmarknaden, har istället sökt mer ädla mål och har därmed blivit mer omtyckta bland delar av folket. Gängen ägnar sig åt att bekämpa Drug Lords och andra onda makter, men distraheras ofta interna stridigheter och gängkrig mot andra gatugäng. Den svarta marknaden är ett decentraliserat nätverk av kriminella, där tjänster och utrustning alltid finns - för rätt pris såklart.

Faror- Spelet har inget specifik "fiende" att strida mot. Varje individ och grupp har sina egna motiv och behov. Det är knappast vanligt att karaktärerna samarbetar med seriemördare, eller bekämpar välgörenhetsarbetare, men det kan hända om rätt kombination av maktpositioner kolliderar. Av alla stadens dödsfall är de största orsakerna gängkrig, upplopp, seriemördare, smittor, djurattacker, dråp under rån/inbrott, impulsiva mord av hemlösa galningar och drogrelaterad dödsfall.

Rollpersonerna- Karaktärerna klassas som medlemmar inom en av följande sociala klasser: "Indies" har gott om pengar, antingen ärvda eller tjänade. "Wells" är den största sociala klassen i staden, och överlever mestadels på socialbidrag, en situation som ger dem tid att söka andra mål i livet. "Street people" är hemlösa, många av dem födda på gatan utan identitet och personbevis; de flesta tränas från födseln av familjen för att kunna överleva på gatan. Många karaktärer lär vara gängmedlemmar, även om de inte behöver vara våldsamt eller kriminellt lagda. Vissa kan vara extremt lojala mot sitt gäng, andra kan se tillhörigheten som något påtvingat genom det ständiga hotet av "Drug Lords". Andra karaktärer saknar gängtillhörighet, och förlitar sig på sin snabbtänkthet, skicklighet och tur (istället för hot om gängrelaterade hämndaktioner) för att skydda sig mot "Drug Lords" och andra kriminella.

Karaktärsskapande- Karaktären har en summa poäng att köpa attribut för, och en annan enskild summa att köpa färdigheter för. Karaktären måste tillhöra en av de tre sociala klasserna. Beroende på vilken social klass du har valt så kostar färdigheter olika inom varje färdighetskategori. Den sociala klassen avgör även ekonomiska situation, och ger tillgång till att köpa fördelar, nackdelar och särskilda färdigheter. Kroppsmodifikationer, såsom implantat, genetisk ingenjörskonst eller plastikkirurgi köps som vilken annan utrustning som helst. Fördelar och nackdelar används för att ge karaktären extra djup. Alla skapandepoäng (färdighetspoäng, attributspoäng, pengar, poäng från fördelar och nackdelar) kan bytas ut mot varande via ett simpelt system för maximal frihet i karaktärsskapandet.

Spelmekanik- I princip alla tärningsslag baseras på ett enkelt system: (attributvärde + färdighetsvärde och/eller annan faktor + 1T20). Resultatet måste bli lika med eller högre en viss svårighetsgrad som bestäms av spelledaren. Motståndsslag används när två handlingar är i konflikt med varandra: varje deltagare försöker få en högre differens än sin motståndare. Stridsystemet använder sig av motståndsslag med olika svårigheter och effekter. I striden ges varje karaktär en attackhandling och en försvarshandling per runda. Försvarshandlingar används för att reagera mot en fiendes attack.

Translation thanks to Kullander.

FWTD Main Page